Organisatieontwikkeling

vanuit een systemisch perspectief

Een organisatie is als het ware een ‘systeem’. Een systeem met een gezamenlijk doel (missie), met afspraken over ieders taken (functie & verantwoordelijkheden), en met ieder een eigen plek (organogram).

Als iedereen binnen het systeem zijn of haar eigen plek inneemt en de juiste verantwoordelijkheid neemt, is er evenwicht. Als aan deze wetmatigheden niet wordt voldaan, worden verhoudingen binnen de organisatie verstoord en ontstaan er problemen. Als er wél evenwicht is, kan de organisatie floreren.

Het wel of niet naleven van deze wetmatigheden is echter niet altijd even zichtbaar. Ze vormen eerder onbewuste machten en krachten waar de vinger moeilijk op te leggen is. In deze leergang leer je deze machten en krachten te herkennen en medewerkers- en organisatievraagstukken systemisch te benaderen. Je leert als het ware te kijken voorbij het zichtbare. Je leert problemen in de kern aan te pakken. Wij noemen het graag ‘ondernemen in de onderstroom’.

Inhoud:
Tijdens deze leergang leer je vanuit een systemisch perspectief kijken naar (jouw) organisaties, leiderschap, medewerkers en organisatievraagstukken.

De volgende thema’s en issues komen aan bod:

 • Organisatiestructuur
 • Organisatiecultuur
 • Leiderschap
 • Verzuim
 • Verloop
 • Ontslag
 • Conflicten
 • Samenwerking
 • Verantwoordelijkheid

Na deze opleiding

 • Ben je in staat systemisch te kijken naar jouw organisatie en alle onderdelen daarvan.
 • Ken je de basisprincipes van het organisatiesysteem en ben je in staat deze te interpreteren.
 • Ben je in staat problemen van jouw organisatie, teams of medewerkers te herleiden naar dieper liggende oorzaken binnen de organisatie.
 • Ben je in staat de relatie tussen organisatiesystemen en persoonlijke issues te herkennen.
 • Ben je in staat dynamieken in organisaties te herkennen en belangrijke interventies toe te passen of daar de juiste expertise voor in te zetten.

Voor wie
Medewerkers HRM/P&O, coaches en managers die op een diepere laag en vanuit een ander perspectief willen leren kijken naar hun organisatie, cultuur, structuur, teams en medewerkers én bijbehorende vraagstukken. Ontwikkeling op de juiste laag, teneinde het functioneren (en het resultaat) van de organisatie werkelijk te optimaliseren, het werkplezier te vergroten en duurzame inzetbaarheid te bewerkstelligen. Voor verdere informatie zie de Studiegids Organisatieontwikkeling vanuit een systemisch perspectief.

Data 2024
De leergang bestaat uit 8 bijeenkomsten:
5 januari – 26 januari – 16 februari – 8 maart – 29 maart – 19 april – 17 mei – 7 juni

Deze leergang kan ook in-company verzorgd worden.

Tijd
09.30 – 16.30 uur

Kosten (inclusief koffie, thee, lekkers en lunch)
De kosten voor deze training bedragen €  1895,00 p.p.
Deze training is vrijgesteld van btw.

Voor een in-company leergang wordt een offerte op maat gemaakt.

Aanmelden
Wil je je graag inschrijven? Meld je dan aan via de contactpagina.
Minimum aantal deelnemers 6, maximaal 10.