Hartgericht Leiderschap

Een team of afdeling is een samenwerkend geheel, een systeem van mensen, taken en verantwoordelijkheden. Intensief samenwerken brengt onvermijdelijk situaties met zich mee die impact hebben op cultuur, sfeer, vertrouwen, motivatie en resultaat. De kern van deze situaties speelt zich vaak af in de (onzichtbare) onderstroom. Als daar geen oog of ruimte voor is, kun je als leidinggevende alleen sturen op symptomen in plaats van op oorzaken. Problemen blijven zich dan herhalen.

Hartgericht leiderschap gaat dan ook verder dan de welbekende leiderschapsstijlen en -vaardigheden.

Hartgericht leiderschap gaat over intuïtie, vertrouwen, kwetsbaarheid en verbinding. Dat vraagt van jou als leidinggevende om naar je eigen kern te gaan, je innerlijke kracht aan te spreken en je eigen wezen mee te nemen. Dat vraagt om vanuit een open hart ruimte te geven aan wat er werkelijk is. Zo creëer je veiligheid en vertrouwen en kun je je team voeden, faciliteren en inspireren.

Inhoud:

 • Wat zijn de waarden van waaruit ik handel?
 • Hoe verhoud ik me tot mijn taak, mijn team en mijn organisatie?
 • Wat is de wezenlijke behoefte van mijn team en hoe kan ik ze het beste dienen?
 • Neem ik de juiste plek in?
 • openheid en transparantie.
 • Met een open hart omgaan met wat zich aandient.

Na de training:

 • Heb je zicht op je rol en plek als leidinggevende.
 • Heb je meer oog voor wat er werkelijk speelt, bij jezelf, je team en de organisatie.
 • Vertrouw je meer op je intuïtie en gevoel.
 • Ben je meer open en transparant.
 • Kun je medewerkers op een natuurlijke wijze inspireren.
 • Ben je in staat vanuit een open hart je innerlijk leiderschap aan te spreken en neer te zetten.
 • Ervaar je meer ontspanning en werkplezier.
We werken in deze training vanuit de principes van systemisch werken. De training is met name ervaringsgericht.

Voor wie
Leidinggevenden die vanuit contact en verbinding hun team willen faciliteren, die hun innerlijke leiderschapskwaliteiten willen versterken en ontwikkelen, en die bereid zijn tot zelfonderzoek en reflectie. Een en ander ter optimalisering van het eigen functioneren én dat van het team/de afdeling. Voor meer informatie zie de Studiegids Hartgericht Leiderschap.

Data 2024
De training bestaat uit 6 trainingsdagen:
Data nog nader te bepalen

Tijd
09.30-16.30 uur.

Kosten (inclusief koffie, thee, lekkers en lunch)
De kosten voor deze training bedragen € 1750,- p.p.
Deze training is vrijgesteld van btw.

Aanmelden
Wil je je graag inschrijven? Meld je dan aan via de contactpagina.
Minimum aantal deelnemers voor de training 4, maximaal 8.