AANPAK

HarteWerk ziet een organisatie als een systeem, een levend geheel, en kijkt daarbij naar de samenhang tussen onderdelen daarvan. Ook een afdeling en een team vormen afzonderlijke systemen. Een van de kenmerken van een systeem is dat het altijd op zoek is naar evenwicht. Onbewuste dynamieken en krachtenvelden hebben echter impact op dit evenwicht. Je ziet deze dynamieken niet, maar ze zijn er wel. Het is als de wind en het gras: de wind zelf zie je niet, maar je ziet wel het gras bewegen.

Vraagstukken of problemen, worden waargenomen,  én vaak bestreden,  in de bovenstroom, het gras. De oorzaak ligt echter veelal op een diepere laag,  de onderstroom, de wind. Het waargenomen probleem is dan een verschijningsvorm, een symptoom, van een dieper liggend probleem. Je kunt hierbij denken aan samenwerkingsproblemen, groot verloop, hoog of frequent ziekteverzuim, leiderschaps-issues, productieverlies, klantverlies etc.

Het aanpakken van problemen in de bovenstroom biedt vaak geen duurzame oplossing. De onderliggende oorzaak wordt niet gezien, fundamenteel kan er niets veranderen. Patronen blijven zich herhalen.

Onze aanpak is gericht op fundamentele verandering. Het zichtbaar maken van de wind. We geven er als het ware ruimte aan, zodat deze van richting kan veranderen. Dit doen we door het werken met organisatieopstellingen, al dan niet in combinatie met individuele coaching, teamcoaching en training.

Een opstelling is een uiterst effectieve methode om inzicht te krijgen in het onderliggende krachtenveld, waarin een medewerker, team, afdeling of organisatie zich bevindt. Wat vastzit wordt losgemaakt, met beweging als gevolg. Deze beweging is de verandering die nodig is.

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de gecoachte wordt uitgenodigd tot reflectie, bewustwording en persoonlijke groei, om te komen tot groter welzijn en bijbehorend effectief gedrag. Bij teamcoaching wordt een team als eenheid gecoacht.

In onze trainingen staat bewustwording, verwerven van inzicht, attitudes en vaardigheden en de toepassing daarvan in de praktijk centraal.