AANPAK

Ondernemen in de onderstroom

HarteWerk ziet een organisatie als een levend en samenwerkend geheel, een systeem, met een historie, met doelen en bedoelingen, met kwaliteiten en uitdagingen.

Een kenmerk van een systeem is dat het altijd op zoek is naar evenwicht. Onbewuste patronen, verstrikkingen en dynamieken hebben echter impact op dit evenwicht. Je ziet deze patronen, verstrikkingen en dynamieken niet, maar ze zijn er wel.  Ze kunnen groei, samenwerking en succes dan ook behoorlijk in de weg zitten. Het is als de wind en het gras: de wind zelf zie je niet, maar je ziet wel het gras bewegen.

Zo kunnen er zaken spelen als onrust, onveiligheid, wantrouwen, ondermijning of weerstand. Het ‘waarom’ hiervan is niet altijd even zichtbaar of helder. Wat wél zichtbaar is zijn symptomen zoals hoog ziekteverzuim, groot verloop, conflicten, samenwerkingsissues of productie- of klantverlies.

In plaats van de wind en het gras spreken we ook wel van de onderstroom en de bovenstroom. Vraagstukken en problemen worden vaak waargenomen en bestreden in de bovenstroom. Dit biedt veelal geen duurzame oplossing. Patronen blijven zich herhalen. De dieperliggende oorzaak, het oorspronkelijke probleem, wordt niet herkend.

Wij richten ons op fundamentele verandering. Het aanpakken van problemen in de onderstroom. Met onze aanpak maken we onbewuste machten en krachten  zichtbaar. We geven als het ware ruimte aan de wind, zodat deze van richting kan veranderen. De beweging die ontstaat is de verandering die nodig is. Zo werken we aan duurzame oplossingen, duurzame inzetbaarheid en aan bezieling in bedrijf.

We maken hiervoor gebruik van  organisatieopstellingen, veelal in combinatie met individuele coaching, teamcoaching en training.

Samen met u brengen wij uw vraag in kaart. Vervolgens maken we een verandertraject op maat.