Re-integratie 2e spoor

Het re-integratieproces is onderdeel van de Wet verbetering Poortwachter (WvP) . Deze wet stelt verplichtingen aan zowel werkgever als werknemer.

Het uitgangspunt van een re-integratietraject is terugkeer binnen het eigen bedrijf. Dat is niet altijd mogelijk. Na één jaar ziekteverzuim wordt dan een 2e spoortraject ingezet met als doel herplaatsing buiten het eigen bedrijf. De werknemer heeft recht op actieve begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe passende baan. HarteWerk ontzorgt u bij deze niet altijd eenvoudige opgave.

Vanuit warme betrokkenheid en noodzakelijke zakelijkheid richten wij ons tot de medewerker die moet omzien naar ander werk. In goede afstemming en met grote zorgvuldigheid richten we ons tot werkgever teneinde te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de WvP én het verkrijgen van een sluitend dossier t.b.v. het UWV. HarteWerk beschikt over een netwerk van arbeidsdeskundigen, arbodiensten en re-integratiespecialisten.
Wij hanteren een concreet stappenplan bij re-integratie 2e spoor. Na ruim 15 jaar ervaring in het re-integratiewerkveld weten we wat werkt!

STAPPENPLAN:

  1. Kennismaking/voorgesprek met de werkgever/leidinggevende
  2. Kennismaking/intake met de werknemer
  3. Opstellen Intakerapportage met concrete doelen en afspraken
  4. Coaching op emotionele/intrinsieke blokkades
  5. Arbeidsmarktoriëntatie: inventariseren capaciteiten, voorkeuren, randvoorwaarden.
  6. Opstellen persoonlijk (zoek)profiel
  7. Verkenning arbeidsmarkt en strategie (sollicitatiebrief, CV, netwerken, sociale media)
  8. Jobhunting en bemiddeling arbeidsmarkt (Werkervaringsplek, proefplaatsing, detachering)
  9. Ondersteunen medeweker bij aanvang nieuwe baan (detacheringscontract, arbeidsvoorwaarden)
  10. Nazorg