TEAM

Een team is per definitie een samenwerkend geheel, een systeem van mensen, taken en verantwoordelijkheden. Het kan niet anders dan dat intensief samenwerken situaties met zich meebrengt die impact hebben op cultuur, sfeer, vertrouwen, motivatie en resultaat.

Een belangrijke basis voor het floreren van een team is dat ieder zijn of haar eigen plek inneemt, eigen verantwoordelijkheid neemt en de eigen waarde kan ervaren. Een gezond team bouwen én behouden is daadwerkelijk een uitdaging!

Vraagstukken op teamniveau kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

    • samenwerking
    • leiderschap
    • veiligheid en vertrouwen
    • verloop en verzuim
    • productiviteit
Samen met u en / of de betreffende leidinggevende brengen wij uw vraag / probleem in kaart en maken wij een ontwikkelingstraject op maat, waarin we de huidige situatie verhelderen, de gewenste situatie concretiseren, en een stappenplan opstellen.