MEDEWERKER

Ieder mens wil plezier ervaren in het werk. Talenten en kwaliteiten tot bloei laten komen en kunnen benutten. Soms lukt dat niet. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn: verkeerde persoon op de verkeerde plek, het ontbreken van functionele of persoonlijke effectiviteit, of in de persoon gelegen factoren die in relatie tot werk of team opspelen. Wat de reden ook is, een voortdurende trigger verminderd het functioneren en ondermijnt iedere vorm van persoonlijk leiderschap.

Enkele coachsessies kunnen een medewerker weer op koers brengen en in staat stellen de eigen krachten en kwaliteiten weer aan te boren. Tijdens een coachsessie krijgt de medewerker inzicht in wat er in essentie speelt en wat hem of haar belemmert. We gaan daarbij voorbij het bekende, voorbij het zichtbare. We creëren ruimte en helderheid. Hierdoor komt de medewerker weer in zijn of haar kracht te staan, de energie kan weer stromen, kwaliteiten worden weer benut.

Vraagstukken op medewerkersniveau kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

Samen met betrokkene en leidinggevende brengen wij de vraag / het probleem in kaart en maken wij een begeleidingstraject op maat, waarin we verhelderen wat de huidige situatie is, wat de gewenste situatie is, en welke stappen gezet gaan worden.